S.N. Title Division Date Download
1 आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

Procurement Unit

Dec 6, 2022

PDF
2 Notice of Equity Grants
Notice of Equity Grants under Nurchuring Excellence in Higher Education program (NEHEP).

Administrative Division

Dec 6, 2022

PDF
3 Selection of HEIs for International Conference
Selection of HEIs for International Conference

Planning & Program Division

Dec 4, 2022

PDF
4 Selection of Applicants for Travel Grant Support
Selection of Applicants for Travel Grant Support

Planning & Program Division

Dec 4, 2022

PDF
5 सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई नियमित तथा भौतिक विकास अनुदानका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना
सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई नियमित तथा भौतिक विकास अनुदानका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना १. सूचना

Administrative Division

Nov 14, 2022

N/A
6 आयोगका नियमित कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना ( Notice Regarding Application Call)
आयोगका नियमित कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना । यस सम्बन्धी सूचना मिति २०७९।०७।२४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा समेत प्रकाशित भएको जानकारी गराइन्छ ।

Research Division

Nov 10, 2022

N/A
7 Procurement Plan 2079/80
Procurement Plan 2079/80

Procurement Unit

Oct 21, 2022

PDF
8 LOI Security Guard
LOI Security Guard

Procurement Unit

Oct 20, 2022

PDF
9 गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यायनकृत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई जरूरी सूचना
गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यायनकृत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई जरूरी सूचना

Administrative Division

Oct 14, 2022

N/A
10 Procurement Notice for IT Expert and Technical Coordinator
Procurement Notice for IT Expert and Technical Coordinator

Administrative Division

Sep 30, 2022

zip