S.N. Title Category Division Date Download
1 विद्यावारिधि उपाधिको लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
Policies/Guidelines

Research Division

May 28, 2023

PDF
2 उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धि निर्देशिका -2079
Policies/Guidelines

UGC

Mar 23, 2023

PDF
3 विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०७९
Policies/Guidelines

General Administration

Nov 29, 2022

PDF
4 Guidelines for Harmonizing B.E./ B.Arch. Entrance Examination Across Universities in Nepal, 2079
Policies/Guidelines

Administrative Division

Aug 21, 2022

PDF
5 NEHEP- Equity Grants Guidelines
Policies/Guidelines

Administrative Division

Jul 27, 2022

PDF
6 सहीद तथा द्वन्द्व पीडित परिवारका छोराछोरीलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
Policies/Guidelines

Administrative Division

Jun 6, 2022

PDF
7 अपाङ्गता भएका, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
Policies/Guidelines

Administrative Division

Jun 3, 2022

PDF
8 NEHEP - Labor Management Procedures (LMP)
Policies/Guidelines

Administrative Division

Jun 3, 2022

PDF
9 उच्चशिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन निर्देशिका (मापदण्ड), २०७८
Policies/Guidelines

Administrative Division

Jun 2, 2022

PDF
10 Guidelines for Quality Assurance and Accreditation of Universities in Nepal, 2022
Policies/Guidelines

Administrative Division

May 31, 2022

PDF