S.N. Title Category Division Date Download
1 विद्यावारिधि उपाधिको लागि न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
Policies and Guidelines

Research Division

May 28, 2023

PDF
2 उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धि निर्देशिका -2079
Policies and Guidelines

UGC

Mar 23, 2023

PDF
3 विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०७९
Policies and Guidelines

Human Resource Management Section

Nov 29, 2022

PDF
4 Guidelines for Harmonizing B.E./ B.Arch. Entrance Examination Across Universities in Nepal, 2079
Policies and Guidelines

General Administration Division

Aug 21, 2022

PDF
5 NEHEP- Equity Grants Guidelines
Policies and Guidelines

General Administration Division

Jul 27, 2022

PDF
6 सहीद तथा द्वन्द्व पीडित परिवारका छोराछोरीलाई उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
Policies and Guidelines

General Administration Division

Jun 6, 2022

PDF
7 अपाङ्गता भएका, दलित, आर्थिक रूपले विपन्न, मुक्त कमलरी र मुस्लिम महिला विद्यार्थीहरूलाई उच्चशिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
Policies and Guidelines

General Administration Division

Jun 3, 2022

PDF
8 NEHEP - Labor Management Procedures (LMP)
Policies and Guidelines

General Administration Division

Jun 3, 2022

PDF
9 उच्चशिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन निर्देशिका (मापदण्ड), २०७८
Policies and Guidelines

General Administration Division

Jun 2, 2022

PDF
10 Guidelines for Quality Assurance and Accreditation of Universities in Nepal, 2022
Policies and Guidelines

General Administration Division

May 31, 2022

PDF