University Grants Commission Nepal

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

File

 सूचना

२ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस कार्यविधि २०८० 

३ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति दरखास्त फारम