University Grants Commission Nepal

उच्चशिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

1.उच्चशिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०८०

2. छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुशूची ५ (अध्ययनरत विद्यार्थीको दोस्रो वर्ष र तेस्रो सेमेष्टर देखि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनका लागि अनुदान आयोगमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा)

3. छात्रवृत्ति आवेदन पेश गर्ने प्रथम वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि उच्चशैक्षिक संस्था र पालिकाको सिफारिसको ढाँचा (छात्रवृत्ति निर्देशिका २०८० अनुशूची २)

4. छात्रवृत्ति अनलाइन आवेदन प्रणालीको विद्यार्थी प्रयोगकर्ता सहयोगी पुस्तिका

5. छात्रवृत्ति आवेदन पेश गर्न आवश्यक कागजातहरुको सूची


Notice Details

Posted on :19th January, 2024
Posted by : Mr. Krishna Hari Prajapati
Updated at : 31st January, 2024

Other Notices

भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत फर्निचर खरिद, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि संरचना विकास कार्यक्रम, उपकरण खरिद र पुस्तक खरिदका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
22nd July, 2024
भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत भवन निर्माणका लागि अनुदान प्राप्न गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
15th July, 2024
आ.व २०८०।८१ को स्नातक तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना
10th July, 2024
आ.व २०८०।८१ को स्नातकोत्तर तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना
10th July, 2024
आ.व २०८०।८१ मा छात्रवृत्तिको नतिजा उपर पुनरावलोकन आवेदन पेश गरेका विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति छनोट सम्बन्धी सूचना
10th July, 2024