आयोगका नियमित कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना ( Notice Regarding Application Call)

File

आयोगका नियमित कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना । यस सम्बन्धी सूचना मिति २०७९।०७।२४ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा समेत प्रकाशित भएको जानकारी गराइन्छ ।

१. प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना

२. विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९