S.N. Title Division Date Download
1 विशेष छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनौट गरिएको सूचना
विशेष छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनौट गरिएको सूचना

Administrative Division

Mar 10, 2021

N/A
2 पाेस्टडक्टरल फेलाेशिपकाे लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।
पाेस्टडक्टरल फेलाेशिपकाे लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Mar 7, 2021

PDF
3 एम्. फिल. वृत्तिका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Feb 25, 2021

PDF
4 पुनर्ताजगी, क्षमता विकास तालिम, अनुसन्धान तालिम तथा सेमिनार / गोष्ठी/ कार्यशाला सञ्चालनका लागि छनौट गरिएको सूचना।
पुनर्ताजगी, क्षमता विकास तालिम, अनुसन्धान तालिम तथा सेमिनार / गोष्ठी/ कार्यशाला सञ्चालनका लागि छनौट गरिएको सूचना ।

Administrative Division

Feb 18, 2021

N/A
5 विश्वविद्यालय—समुदाय सम्पर्क कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना
विश्वविद्यालय—समुदाय सम्पर्क कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Feb 15, 2021

N/A
6 एम.फिल फेलोसिप अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना Interview Schedule of MPhil Fellowship 2077/78
This is for information of all the concerned that Universit...

Research Division

Feb 11, 2021

PDF
7 न्युन आय भएका डोम, वादी, चमार र मुसहर जातीका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातकतह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना
न्युन आय भएका डोम, वादी, चमार र मुसहर जातीका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातकतह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी जरुरी सूचना

Administrative Division

Feb 5, 2021

zip
8 Support for Establishment / Strengthen Research Management Cell
This is for information of all that the University Grants Commission has publised list of institution selected for estyablishment / Strengthening of Research Management Cell.  

Research Division

Jan 11, 2021

PDF
9 नियमित तथा भौतिक अनुदानका लागि सूचना तथा पेश गर्नुपर्ने अन्य कागजात
नियमित तथा भौतिक अनुदानका लागि सूचना तथा पेश गर्नुपर्ने अन्य कागजात

Administrative Division

Dec 3, 2020

zip
10 आयोगका नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
आयोगका नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Nov 30, 2020

PDF