S.N. Title Division Date Download
1 कोभिड–१९ मा आधारित सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant in Response to COVID 19 Result Notice)
1. Collab...

Research Division

May 27, 2021

PDF
2 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८लघु सूची (Collaborative Research Grant 2077/78 Short list)
Collaborative Research Grant 2077/78 Short list

Research Division

May 6, 2021

PDF
3 सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Collaborative Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule)
Collaborative Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule

Research Division

May 6, 2021

PDF
4 एम्.फिल. शोधग्रन्थ तयारी सहयोगका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Apr 13, 2021

PDF
5 नियमित अनुदानका लागि विधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना ।
नियमित अनुदानका लागि विधान संशोधन गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना । 

Administrative Division

Apr 6, 2021

PDF
6 प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवप्रबर्घ्दनात्मक कार्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयाेगशालाकाे उपकरण तथा मेशिन अैाजार सहयाेगका लागि प्रश्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवप्रबर्घ्दनात्मक कार्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयाेगशालाकाे उपकरण तथा मेशिन अैाजार सहयाेगका लागि प्रश्ताव आव्हान सम्बन्धी सूच...

Research Division

Mar 31, 2021

PDF
7 South Asian University (SAU) - Applications Notice for Academic Session 2021-22
South Asian University (SAU) - Applications Notice for masters and PhD programmes each in Applied Mathematics, Biotechnology, Computer Science, Economics, International Relations, Sociology and Legal...

Administrative Division

Mar 24, 2021

8 राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नवप्रबर्घ्दनात्मक प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा अनुसन्धान प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना
Application Form

Research Division

Mar 23, 2021

PDF
9 सहीद तथा द्वन्द्वपीडितका परिवारका छोराछोरीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृति सम्बन्धी जरुरी सूचना
सहीद तथा द्वन्द्वपीडितका परिवारका छोराछोरीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न प्रदान गरिने छात्रवृति सम्बन्धी जरुरी सूचना

Administrative Division

Mar 17, 2021

zip
10 South Asian University (SAU) को विभिन्न पदमा दरखास्त आब्हान सम्बन्धी सूचना
South Asian University (SAU) को विभिन्न पदमा दरखास्त आब्हान सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Mar 14, 2021

N/A