S.N. Title Division Date Download
1 शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुको लागि विषेश छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुको लागि विषेश छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jul 1, 2021

N/A
2 स्थलगत/भर्चुअल अनुगमन पश्चात भवन निर्माणमा थप अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
स्थलगत भर्चुअल अनुगमन पश्चात भवन निर्माणमा थप अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 25, 2021

N/A
3 आ.ब. २०७७/७८ मा नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची सम्बन्धी सूचना
आ.ब. २०७७ ७८ मा नियमित अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुको दोस्रो सूची सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 25, 2021

PDF
4 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.ब. २०७/७७८ को भौतिक विकास अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.ब. २०७७७८ को भौतिक विकास अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jun 21, 2021

PDF
5 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (व्यवस्थापन क्लष्टर)
लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना 

Research Division

Jun 14, 2021

PDF
6 विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (PhD Fellowship and Research Support Presentation Schedule)
विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना

Research Division

Jun 13, 2021

PDF
7 विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ लघु सूची (PhD Fellowship and Research Support 2077/78 Shortlist)
विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ लघु सूची

Research Division

Jun 13, 2021

PDF
8 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ लघु सूची (Small RDI Grant 2077/78 Shortlist)
लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ लघु सूची ।

Research Division

Jun 10, 2021

PDF
9 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Small RDI Grant Presentation Schedule)
Presentation Schedule of Management Cluster will be uploaded soon.

Research Division

Jun 10, 2021

PDF
10 प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवप्रबर्घ्दनात्मक कार्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयाेगशालाकाे उपकरण तथा मेशिन अैाजार सहयाेगका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।
प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवप्रबर्घ्दनात्मक कार्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयाेगशालाकाे उपकरण तथा मेशिन अैाजार सहयाेगका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।

Research Division

Jun 6, 2021

PDF