S.N. Title Division Date Download
1 Notice of Contract Award/ Letter of Acceptance for Independent Verification Agency (lVA)
Notice of Contract Award/ Letter of Acceptance for Independent Verification Agency (lVA)

Administrative Division

Jan 26, 2022

PDF
2 न्यून आय भएका डोम, वादी, चमार र मुसहर जातिका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातकतह अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना
न्यून आय भएका डोम, वादी, चमार र मुसहर जातिका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ र चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातकतह अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jan 18, 2022

zip
3 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रदान गरिने नियमित तथा भौतिक विकास अनुदानका लागि आवश्यक कागजातहरु
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई प्रदान गरिने नियमित तथा भौतिक विकास अनुदानका लागि आवश्यक कागजातहरु

Administrative Division

Jan 13, 2022

zip
4 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना / Notice Regarding Application Call

Research Division

Jan 10, 2022

PDF
5 Letter of Intention to Award
Letter of Intention to Award

Administrative Division

Dec 10, 2021

PDF
6 Procurement Plan (PP) for Goods, Works and Services ( FY 2078/79)
UGC Procurement Plan

Administrative Division

Dec 5, 2021

PDF
7 गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रकृयामा आशयपत्र नविकरण गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रकृयामा आशयपत्र नविकरण गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा 

Administrative Division

Oct 10, 2021

N/A
8 आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी सूचना
आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Sep 28, 2021

PDF
9 Invitation for Submission of Research Articles for The Journal of University Grants Commission
Invitation for Submission of Research Articles for The Journal of University Grants Commission

Administrative Division

Sep 14, 2021

N/A
10 TOR for Financial Policy Improvement Specialist
TOR for Financial Policy Improvement Specialist

Administrative Division

Sep 2, 2021

PDF