S.N. Title Division Date Download
1 TOR for Financial Policy Improvement Specialist
TOR for Financial Policy Improvement Specialist

Administrative Division

Sep 2, 2021

PDF
2 शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिमका लागि क्याम्पस प्रमुखहरु छनौट गरिएको सूचना ।
शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिमका लागि क्याम्पस प्रमुखहरु छनौट गरिएको सूचना ।

Administrative Division

Aug 15, 2021

PDF
3 पुर्नताजगी,क्षमता विकास तालिम,अनुसन्धान तालिम तथा सेमिनार/गोष्ठी/कार्यशाला सञ्चालनका लागि समय थप गरिएको सूचना
पुर्नताजगी,क्षमता विकास तालिम,अनुसन्धान तालिम तथा सेमिनार/गोष्ठी/कार्यशाला सञ्चालनका लागि समय थप गरिएको सूचना

Administrative Division

Aug 9, 2021

PDF
4 भौतिक विकास अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
भौतिक विकास अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Aug 1, 2021

N/A
5 शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुकालागि विषेश छात्रवृत्तिको दोस्रो सूचीसम्बन्धी सूचना
शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुकालागि विषेश छात्रवृत्तिको दोस्रो सूचीसम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jul 26, 2021

N/A
6 गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीमा आवद्ध भई निष्कृय रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीमा आवद्ध भई निष्कृय रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

Administrative Division

Jul 20, 2021

N/A
7 सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना
सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना

Administrative Division

Jul 19, 2021

PDF
8 विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

Research Division

Jul 9, 2021

PDF
9 लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ नतिजा सम्बन्धी सूचना

Research Division

Jul 7, 2021

PDF
10 मालसामान लिलाम सम्बन्धि सूचना
मालसामान लिलाम सम्बन्धि सूचना

Administrative Division

Jul 6, 2021

PDF