S.N. Title Division Date Download
1 सामग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना
सामग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना   

General Administration Division

May 31, 2023

PDF
2 Letter of Intention to award
Letter of Intention to award

General Administration Division

May 31, 2023

PDF
3 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

UGC

May 28, 2023

PDF
4 Equity Grants का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Equity Grants का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश  गर्ने सम्बन्धी सूचना

UGC

May 26, 2023

PDF
5 Extended Performance Based Funding का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Extended Performance Based Funding का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश  गर्ने सम्बन्धी सूचना

UGC

May 26, 2023

PDF
6 Form for Extended Performance Based Funding
Form for Extended Performance Based Funding 

UGC

May 26, 2023

PDF
7 Form For Equity Grants
Form For Equity Grants

UGC

May 26, 2023

PDF
8 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम (२०८०असार ९ -२०८० असार १२ सम्म)
खुला तथा  समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम (२०८०असार ९ -२०८० असार १२ सम्म)

General Administration Division

May 22, 2023

PDF
9 Invitation for Sealed Quotation
Invitation for Sealed Quotation

Information and Technology Section

May 10, 2023

PDF
10 बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम मा कवुलियतनामा फारम भर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना
बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम मा कवुलियतनामा फारम भर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना 

Research Division

May 10, 2023

PDF