S.N. Title Division Date Download
1 Standing List 2080\081
Standing List 2080\081

General Administration Division

Jul 17, 2023

PDF
2 उत्कृष्ट (आङ्गिक, सामुदायिक र नीजि) क्याम्पस छनोट सम्बन्धी सूचना (Notice for Best Campus Awards)
1. Notice and Guidelines 

General Administration Division

Jul 17, 2023

N/A
3 Selected List of Master Level Students for Scholarship in FY 2079/80 (Category: Bipanna & Dalit)
आ.व. २०७९/०८० मा  स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत आर्थिक रुपले बिपन्न र दलित  वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका  लागि आयोगबाट छनोट भयका  बिद्यार्थीहरुको नामावली

General Administration Division

Jul 17, 2023

PDF
4 Selected List of Students for Scholarship in FY 2079/80 (Category: Disable, Dwondapidit, Female Muslim, Mukta Kamalari, Saheed Pariwar)
आ.व. २०७९/०८० मा  स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत अपांग, द्वन्दपीडित, म...

Research Division - Introduction

Jul 12, 2023

PDF
5 List of students provided second installment of the scholarship amount.
आ.व. २०७८\७९ मा छात्रवृत्ति कार्यक्रम मा छनोट भइ पहिलो किस्ता वापतको बाँकि रकमका लागि प्रगति विवरण पेश गरेको आधारमा छात्रवृत्ति रकम  निकासा गरियका बिद्यार्थीहरुको नामावली 

General Administration Division

Jul 11, 2023

PDF
6 विश्वविद्यालय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना २०७९/८० नतिजा सम्बन्धि सूचना । [Selection Notice for Establishment of Universtiy Incubation Center]
University Incubation Center  

Research Division

Jul 7, 2023

PDF
7 बढुवा सिफारिस गरियको सूचना (२०८०/०३/१४)
बढुवा सिफारिस गरियको सूचना (२०८०/०३/१४)

UGC

Jun 30, 2023

PDF
8 उत्कृष्ट क्याम्पस छनौट सम्बन्धी सूचना
उत्कृष्ट क्याम्पस छनौट सम्बन्धी सूचना

UGC

Jun 28, 2023

PDF
9 सहायक स्तर प्रथम श्रेणी वरिस्ठ सहायक (लेखा ) पदको परिक्षा योजना परिमार्जन वारे
सहायक स्तर प्रथम श्रेणी वरिस्ठ सहायक (लेखा) पदको परिक्षा योजना परिमार्जन वारे 

General Administration Division

Jun 26, 2023

PDF
10 Notice for Physical Development Grants Result (Books, Furniture, Equipment, ECA and Building for fy 2079/80
Notice for Physical Development Grants Result (Books, Furniture, Equipment, ECA and Building for fy 2079/80

General Administration Division

Jun 26, 2023

PDF