S.N. Title Division Date Download
1 List of students provided second installment of the scholarship amount.
आ.व. २०७८\७९ मा छात्रवृत्ति कार्यक्रम मा छनोट भइ पहिलो किस्ता वापतको बाँकि रकमका लागि प्रगति विवरण पेश गरेको आधारमा छात्रवृत्ति रकम  निकासा गरियका बिद्यार्थीहरुको नामावली 

General Administration Division

Jul 11, 2023

PDF
2 विश्वविद्यालय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना २०७९/८० नतिजा सम्बन्धि सूचना । [Selection Notice for Establishment of Universtiy Incubation Center]
University Incubation Center  

Research Division

Jul 7, 2023

PDF
3 बढुवा सिफारिस गरियको सूचना (२०८०/०३/१४)
बढुवा सिफारिस गरियको सूचना (२०८०/०३/१४)

UGC

Jun 30, 2023

PDF
4 उत्कृष्ट क्याम्पस छनौट सम्बन्धी सूचना
उत्कृष्ट क्याम्पस छनौट सम्बन्धी सूचना

UGC

Jun 28, 2023

PDF
5 सहायक स्तर प्रथम श्रेणी वरिस्ठ सहायक (लेखा ) पदको परिक्षा योजना परिमार्जन वारे
सहायक स्तर प्रथम श्रेणी वरिस्ठ सहायक (लेखा) पदको परिक्षा योजना परिमार्जन वारे 

General Administration Division

Jun 26, 2023

PDF
6 Notice for Physical Development Grants Result (Books, Furniture, Equipment, ECA and Building for fy 2079/80
Notice for Physical Development Grants Result (Books, Furniture, Equipment, ECA and Building for fy 2079/80

General Administration Division

Jun 26, 2023

PDF
7 उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रबर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम आ.व. २०७९/८० मा छनोट भएका बिद्यार्थीहरुको नामावली
उच्च  शिक्षामा विशिष्टताको  प्रबर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम आ.व. २०७९/८० मा छनोट भएका  बिद्यार्थीहरुको नामावली

Research Division

Jun 23, 2023

PDF
8 Selection of HEIs for International Conference/ Workshop/ Seminar
Selection of HEIs for International Conference/ Workshop/ Seminar 

Planning & Program Division

Jun 23, 2023

PDF
9 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धि सूचना (दोश्रो सुची)
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धि सूचना  (दोश्रो सुची)

UGC

Jun 22, 2023

PDF
10 विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका लागि सहकार्यात्मक अनुसन्धान अनुदान २०७९/८० नतिजा सम्बन्धि सूचना (Collaborative Research Grant for Research Centers of Universities Selection Notice)
Collaborative Research Grant for Research Centers of Universities

Research Division

Jun 16, 2023

PDF