S.N. Title Division Date Download
1 सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना

UGC

May 28, 2023

PDF
2 Equity Grants का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Equity Grants का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश  गर्ने सम्बन्धी सूचना

UGC

May 26, 2023

PDF
3 Extended Performance Based Funding का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Extended Performance Based Funding का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश  गर्ने सम्बन्धी सूचना

UGC

May 26, 2023

PDF
4 Form for Extended Performance Based Funding
Form for Extended Performance Based Funding 

UGC

May 26, 2023

PDF
5 Form For Equity Grants
Form For Equity Grants

UGC

May 26, 2023

PDF
6 खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम (२०८०असार ९ -२०८० असार १२ सम्म)
खुला तथा  समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम (२०८०असार ९ -२०८० असार १२ सम्म)

Administrative Division

May 22, 2023

PDF
7 Invitation for Sealed Quotation
Invitation for Sealed Quotation

Procurement Unit

May 10, 2023

PDF
8 बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम मा कवुलियतनामा फारम भर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना
बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम मा कवुलियतनामा फारम भर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना 

Research Division

May 10, 2023

PDF
9 आ.व. २०७८।०७९ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भई पहिलो किस्ता बापतको ५० प्रतिसत रकम बुझेको तर बाँकि किस्ता बापतको रकम भुक्तानी हुन बाँकी बिध्यार्थीहरुको सूची
आ.व. २०७८।०७९ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भई पहिलो किस्ता बापतको ५० प्रतिसत रकम बुझेको तर बाँकि किस्ता बापतको रकम  भुक्तानी हुन बाँकी बि...

Administrative Division

May 10, 2023

PDF
10 उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि पहिलो किस्ता वापतको बाँकी रकम माग गर्न फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना
उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका  लागि पहिलो किस्ता वापतको बाँकी  रकम माग गर्न फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना  

Research Division

May 3, 2023

PDF