UGC   Board

Prof. Dr. Dev Raj Adhikari
Chairman
Email: profdr.adhikari@ugcnepal.edu.np
Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary
Email: profsp.bhandari@ugcnepal.edu.np
Dr. Ramesh Chandra Paudel
Member
Email: rcpaudel@npc.gov.np
Prof. Dr. Yadav Prakash Lamichhane
Member
Email: yadav.lamichane@gmail.com
Dr. Ram Prasad Ghimire
Member
Email: rso@mof.gov.np
Prof. Dr. Govinda Nepal
Member
Email: govindnepal56@gmail.com
Prof. Dr. Tulsi Prasad Pathak
Member
Email: tulsipathak2073@gmail.com

Recent   Notices

लागत साझेदारीमा अध्ययन पुरा गरेका र राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालन हुने जनशक्तिलाई शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी आवेदनका लागि फाराम तथा अन्य कागजात ।
22nd May, 2024
Download
 लागत साझेदारीमा अध्ययन पुरा गरेका र राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालन हुने जनशक्तिलाई शिक्षण संस्थाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
22nd May, 2024
Download
आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत मुस्लिम महिला वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना
21st May, 2024
Download
आ.व. २०८०/०८१ मा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्यनरत मुक्त कमलरी वर्ग अन्तर्गत छात्रवृत्तिका लागि छनोट सम्बन्धी सूचना
21st May, 2024
Download
विश्वविद्यालय इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना २०८०/८१ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना । [Proposal Presentation Notice for Establishment of Universtiy Incubation Center]
21st May, 2024
Download
फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०८०/८१ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (मानविकी र सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र ) Faculty Research Grant 2080/81 Proposal Presentation Schedule (Humanities & Social Sciences and Education Cluster)
16th May, 2024
Download
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ व २०८०।८१ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
15th May, 2024
Download
फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०८०/८१ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Faculty Research Grant 2080/81 Proposal Presentation Schedule)
14th May, 2024
Download
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद् सचिवालयको महत्वपूर्ण सूचना
14th May, 2024
Download
Time Extension for Extended Performance Based Grants
13th May, 2024
Download

Publications