Recent Notices

गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवेदान माग गरिएको सम्बन्धमा 2079/8/19
6th December, 2022
Download
आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
6th December, 2022
Download
Notice of Equity Grants
6th December, 2022
Download
Selection of HEIs for International Conference
4th December, 2022
Download
Selection of Applicants for Travel Grant Support
4th December, 2022
Download
सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई नियमित तथा भौतिक विकास अनुदानका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना
14th November, 2022
Download
आयोगका नियमित कार्यक्रमहरूका लागि प्रस्ताव आब्हानसम्बन्धी सूचना ( Notice Regarding Application Call)
10th November, 2022
Download
Procurement Plan 2079/80
21st October, 2022
Download
LOI Security Guard
20th October, 2022
Download
गुणस्तर वृद्धि (Quality Enhancement) कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यायनकृत उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई जरूरी सूचना
14th October, 2022
Download
Chairman

Prof. Dr. Bhim Prasad Subedi
Chairperson

Message From The Chairperson

Nepal is presently at an important juncture of socio-economic transformation aspiring to attain the status of developing country by 2030 with the m...

Secretary

Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary

Message From The Member-Secretary