Recent Notices

सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७९/८० को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना
28th May, 2023
Download
Equity Grants का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
26th May, 2023
Download
Extended Performance Based Funding का लागि प्रगति प्रतिबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
26th May, 2023
Download
Form for Extended Performance Based Funding
26th May, 2023
Download
Form For Equity Grants
26th May, 2023
Download
खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम (२०८०असार ९ -२०८० असार १२ सम्म)
22nd May, 2023
Download
Invitation for Sealed Quotation
10th May, 2023
Download
बिपन्न लक्षित छात्रवृति कार्यक्रम मा कवुलियतनामा फारम भर्न म्याद थप सम्बन्धि सूचना
10th May, 2023
Download
आ.व. २०७८।०७९ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भई पहिलो किस्ता बापतको ५० प्रतिसत रकम बुझेको तर बाँकि किस्ता बापतको रकम भुक्तानी हुन बाँकी बिध्यार्थीहरुको सूची
10th May, 2023
Download
उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि पहिलो किस्ता वापतको बाँकी रकम माग गर्न फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना
3rd May, 2023
Download

UGC Boards

Prof. Dr. Dev Raj Adhikari
Chairman
Email: profdr.adhikari@ugcnepal.edu.np
Prof. Shankar Prasad Bhandari
Secretary
Email: profsp.bhandari@ugcnepal.edu.np
Prof. Dr. Dharma Kanta Baskota
Vice-Chancellor, TU, Member - UGC
Email: vc@tu.edu.np
Prof. Dr. Yadav Prakash Lamichhane
Vice-Chancellor, NSU, Member - UGC
Email: yadav.lamichane@gmail.com
Dr. Ramesh Chandra Paudel
Member, National Planning Commission, Member - UGC
Email: rcpaudel@npc.gov.np
Mr. Ram Krishna Subedi
Secretary, Ministry of Education, Science and Technology, Member - UGC
Email: secretariat.education@moest.gov.np
Mr. Arjun Prasad Pokharel
Secretary, Ministry of Finance, Member - UGC
Email: fso@mof.gov.np
Prof. Dr. Govinda Nepal
Member - UGC
Email: govindnepal56@gmail.com
Prof. Dr. Tulsi Prasad Pathak
Member - UGC
Email: tulsipathak2073@gmail.com


Chairman

Prof. Dr. Dev Raj Adhikari
Chairman

Message From The Chairman

The University Grants Commission (UGC), Nepal, was establishe...

Secretary

Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary

Message From The Member-Secretary