Recent Notices

लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (व्यवस्थापन क्लष्टर)
14th June, 2021
Download
विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (PhD Fellowship and Research Support Presentation Schedule)
13th June, 2021
Download
विद्यावारिधि वृत्ति तथा शोध सहयोग २०७७/७८ लघु सूची (PhD Fellowship and Research Support 2077/78 Shortlist)
13th June, 2021
Download
लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ लघु सूची (Small RDI Grant 2077/78 Shortlist)
10th June, 2021
Download
लघु अनुसन्धान विकास र नवप्रवर्तन अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Small RDI Grant Presentation Schedule)
10th June, 2021
Download
प्राविधिक तथा वैज्ञानिक अन्वेषण तथा नवप्रबर्घ्दनात्मक कार्यका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक अन्वेषण प्रयाेगशालाकाे उपकरण तथा मेशिन अैाजार सहयाेगका लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।
6th June, 2021
Download
सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आ.व. २०७७/०७८ को नियमित अनुदान वितरण सम्बन्धीे सूचना ।
5th June, 2021
Download
स्नातकोत्तर शोध सहयोग २०७७/७८ का लागि छनाैट सम्बन्धि सूचना ।
4th June, 2021
Download
फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ लघु सूची (Faculty Research Grant 2077/78 Short list)
4th June, 2021
Download
फ्याकल्टि अनुसन्धान अनुदान २०७७/७८ प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण सम्बन्धी सूचना (Faculty Research Grant 2077/78 Proposal Presentation Schedule)
4th June, 2021
Download
Chairman

Prof. Dr. Bhim Prasad Subedi
Chairperson

Message From The Chairperson

Nepal is presently at an important juncture of socio-economic transformation aspiring to attain the status of developing country by 2030 with the m...

Secretary

Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary

Message From The Member-Secretary