Recent Notices

गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रकृयामा आशयपत्र नविकरण गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धमा
10th October, 2021
Download
आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी सूचना
28th September, 2021
Download
Invitation for Submission of Research Articles for The Journal of University Grants Commission
14th September, 2021
Download
TOR for Financial Policy Improvement Specialist
2nd September, 2021
Download
शैक्षिक योजना तथा प्रशासन सम्बन्धी तालिमका लागि क्याम्पस प्रमुखहरु छनौट गरिएको सूचना ।
15th August, 2021
Download
पुर्नताजगी,क्षमता विकास तालिम,अनुसन्धान तालिम तथा सेमिनार/गोष्ठी/कार्यशाला सञ्चालनका लागि समय थप गरिएको सूचना
9th August, 2021
Download
भौतिक विकास अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
1st August, 2021
Download
शहीद तथा दन्द्वपीडीतका छोराछोरीहरुकालागि विषेश छात्रवृत्तिको दोस्रो सूचीसम्बन्धी सूचना
26th July, 2021
Download
गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणालीमा आवद्ध भई निष्कृय रहेका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
20th July, 2021
Download
सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना
19th July, 2021
Download
Chairman

Prof. Dr. Bhim Prasad Subedi
Chairperson

Message From The Chairperson

Nepal is presently at an important juncture of socio-economic transformation aspiring to attain the status of developing country by 2030 with the m...

Secretary

Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary

Message From The Member-Secretary