मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदको लागि सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी सूचना

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदको लागि सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी सूचना