आ.व. २०७८।०७९ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट..." /> University Grants Commission Nepal

आ.व. २०७८।०७९ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भई पहिलो किस्ता बापतको ५० प्रतिसत रकम बुझेको तर बाँकि किस्ता बापतको रकम भुक्तानी हुन बाँकी बिध्यार्थीहरुको सूची

PDF

आ.व. २०७८।०७९ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भई पहिलो किस्ता बापतको ५० प्रतिसत रकम बुझेको तर बाँकि किस्ता बापतको रकम  भुक्तानी हुन बाँकी बिध्यार्थीहरुको सूची