Gallery Title: प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सुमना श्रेष्ठ ज्यू बाट आयोगको भ्रमण तथा पदाधिकारी संग अन्तरक्रिया