S.N. Title Category Division Date Download
1 मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस कार्यविधि २०८०
Documents

UGC

Feb 9, 2024

PDF
2 छात्रवृत्ति आवेदन पेश गर्न आवश्यक कागजातहरुको सूची
Documents

UGC

Jan 31, 2024

PDF
3 छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुशूची ५ (अध्ययनरत विद्यार्थीको दोस्रो वर्ष र तेस्रो सेमेष्टर देखि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनका लागि अनुदान आयोगमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा)
छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुशूची ५ (अध्ययनरत विद्यार्थीको दोस्रो वर्ष र तेस्रो सेमेष्टर देखि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनका लागि अनुदान आयोगमा पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा)
Documents

Scholarship and Fellowship Section

Jan 24, 2024

PDF
4 छात्रवृत्ति आवेदन पेश गर्ने प्रथम वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि उच्चशैक्षिक संस्था र पालिकाको सिफारिसको ढाँचा (छात्रवृत्ति निर्देशिका २०८० अनुशूची २)
छात्रवृत्ति आवेदन पेश गर्ने प्रथम वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि उच्चशैक्षिक संस्था र पालिकाको सिफारिसको ढाँचा (छात्रवृत्ति निर्देशिका २०८० अनुशूची २)
Documents

Scholarship and Fellowship Section

Jan 24, 2024

PDF
5 Equity Grants Scholarship
Documents

UGC

Jan 11, 2024

PDF
6 Higher Education Academic Calendar Report
Higher Education Academic Calendar Report
Documents

UGC

Jan 8, 2024

PDF
7 SOP-HWM-HEIs
Documents

UGC

Jan 2, 2024

PDF
8 SOP E-Waste
Documents

UGC

Jan 2, 2024

PDF
9 LMDP Curriculum Guidelines
LMDP Curriculum Guidelines
Documents

UGC

Jan 2, 2024

PDF
10 Poverty Targeted Scholarship
Documents

Research Division

Oct 16, 2023

PDF