UGC   Board

Prof. Dr. Dev Raj Adhikari
Chairman
Email: profdr.adhikari@ugcnepal.edu.np
Prof. Shankar Prasad Bhandari
Member Secretary
Email: profsp.bhandari@ugcnepal.edu.np
Dr. Ramesh Chandra Paudel
Member
Email: rcpaudel@npc.gov.np
Prof. Dr. Yadav Prakash Lamichhane
Member
Email: yadav.lamichane@gmail.com
Dr. Deepak Kafle
Member
Email: secretariat.education@moest.gov.np
Dr. Ram Prasad Ghimire
Member
Email: rso@mof.gov.np
Prof. Dr. Govinda Nepal
Member
Email: govindnepal56@gmail.com
Prof. Dr. Tulsi Prasad Pathak
Member
Email: tulsipathak2073@gmail.com

Recent   Notices

भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत फर्निचर खरिद, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि संरचना विकास कार्यक्रम, उपकरण खरिद र पुस्तक खरिदका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
22nd July, 2024
Download
भौतिक विकास अनुदान अन्तर्गत भवन निर्माणका लागि अनुदान प्राप्न गर्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
15th July, 2024
Download
अन्तिम नामावलि प्रकाशन सम्बन्धमा।
15th July, 2024
Download
आ.व २०८०।८१ मा छात्रवृत्तिको नतिजा उपर पुनरावलोकन आवेदन पेश गरेका विद्यार्थीहरुको छात्रवृत्ति छनोट सम्बन्धी सूचना
10th July, 2024
Download
आ.व २०८०।८१ को स्नातकोत्तर तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना
10th July, 2024
Download
आ.व २०८०।८१ को स्नातक तर्फको छात्रवृत्ति नविकरण नतिजा सम्बन्धी सूचना
10th July, 2024
Download
राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्तिको विवरण (बिषयः अटोमोवाइल इन्जिनियरिङ) ।
8th July, 2024
Download
राष्ट्रिय प्राविधिक सेवामा परिचालनका लागि खटाइने शिक्षण संस्था र खटाइने जनशक्त्ति सम्बन्धि सूचना ।
7th July, 2024
Download
2nd Physical Grants Result Notice
7th July, 2024
Download
3rd Regular Grants Result Notice
7th July, 2024
Download

Publications